İş Hukuku

Genel kavram içerisinde iş kanunu, iş kanununa bağlı olarak çıkartılan tüzük ve yönetmeliklerle..

Medeni Hukuk

Kişilerin birbiriyle ya da belirli ölçülerde kişilerle devletin doğrudan veya dolaylı özel ilişkilerinin kamu hukuku gibi ..

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku bölümüdür. Genel ve özel ceza hukuku olarak ikiye ayrılır

Miras Hukuku

Miras Hukuku Ve Miras Davaları İle İlgili Bilgiler: Miras bırakanın ölmesi ile terekedeki..

Tazminat Hukuku

Ölümlü trafik kazaları ve yaralamalı trafik kazaları, ülkemizde sıkça yaşanan kazalardır.

Aile Hukuku

Türk hukuk sisteminde bir anlamda resmi evliliklerin hukukudur; evlenen kişilerin tabii olduğu hukuktur.

Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku, hukukun, ticaretle ilişkili tüm mevzuatı kapsayan bir alt dalıdır.Bireyler arasındaki ticari ilişkileri..

Borçlar Hukuku

Borçlar hukukunun konusunu borç ilişkileri oluşturur. Borçlar Hukuku’nun bu bağlamda..

İdare Hukuku

Genel anlamda idare (yönetim); belli bir amacı gerçekleştirmek için kurulan örgüt veya bu amaca..