Pazartesi - Cuma: 9:00 - 18:00

info@kmkhukuk.com

0442 408 03 03

İdare Hukuku

Genel anlamda idare (yönetim); belli bir amacı gerçekleştirmek için kurulan örgüt veya bu amaca ulaşmak için belirli bir plan dâhilinde yürütülen faaliyetleri kapsamaktadır. Buradan da anlaşılacağı üzere idare hem örgütü hem de örgütün faaliyetlerini ifade etmektedir. Toplumsal yaşamının her alanında idare olgusunu görmek mümkündür ve nerede belli bir amacın gerçekleşmesi için yapılan bir faaliyet varsa, orada bir idare olgusu var demektir. İdare kavramı Türk Dil Kurumu sözlüğünde şu anlamları ile yer almaktadır: “Yönetme, yönetim, çekip çevirme, ülke işlerinin yürütülmesi, kamuya ilişkin hizmetlerin bütünüdür şeklinde” açıklanmaktadır. İdare terimi, birden fazla anlamı olan bir kavramdır. İdare, bazen “örgütlenme” (teşkilat), bazen idarenin yapmış olduğu “eylem ve işlemler”, bazen de “yönetme” anlamına gelir. İdare hukukundaki idare terimiyle, kamu idareleri anlaşılmaktadır.

İdare Hukuku: İdarenin kişilerle, topluluklarla, kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini ve idari teşkilatın yapısını ve faaliyetlerini inceleyen bilim dalı ve kurallar bütünüdür. İdare hukuku, idarenin teşkilatına, faaliyetlerine ve idarenin denetlenmesine uygulanan; kısaca idareyi düzenleyen hukuk dalıdır.

8

35